Квалитет воде

Квалитет воде 24.04.-30.04.2023.

Квалитет воде за период 24.04.-30.04.2023. У протеклој недељи, од 24. априла 2023. године до 30. априла 2023. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).