Квалитет воде

Квалитет воде 29.05.-04.06.2023.

Квалитет воде за период 04.06.-28.05.2023. У протеклој недељи, од 29. маја 2023. године до 04. јуна 2023. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 01.06.2023.

Хаваријска искључења на дан 01.06.2023. Грошница, угао Окт. Жртава – Д. М. Деме ( од 07:00 до 15:00 часова ), улична линија. Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.

Квалитет воде

Квалитет воде 22.05.-28.05.2023.

Квалитет воде за период 22.05.-28.05.2023. У протеклој недељи, од 22. маја 2023. године до 25. маја 2023. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).