Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 28.09.2021.

Аеродром, ул. Браће Рибникар 6, Центар, угао Дечанске и Црвеног Крста, Центар, ул. Војводе Мишића 11, Бресница, ул. Виктора Бубња 38, Пивара, ул. Браће Пољаковић 24, Пивара, ул. I Српског Устанка 10

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 17.09.2021.

Центар, ул. Светозара Марковића бб, Стари Град, ул. Војводе Мишића 11, Багремар, ул. Илинденска 30, Багремар, угао Илинденске и Миладина Петровића, Колонија, угао Сретенског устава и Андре Маринковића …

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 16.09.2021.

Аеродром, ул. Војводе Петра Бојовића 17, Аеродром, угао Даринке Радовић и Војводе Петра Бојовића, Корићани, ул. Поручника Спасића и Машeре, Бубањ, ул. Слободе, Ждраљица, ул. Топлице Милана 9

Квалитет воде

Квалитет воде 06.09.-12.09.2021.

Квалитет воде за период 06.09.-12.09.2021. У протеклој недељи, од 06. septembra 2021. године до 12. септембра 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 13.09.2021.

Станово, ул. Овчарска 43, Ћава, ул. Вељка Ребића 20, Станово, ул. Смедеревска 15, Бојанићи, ул. Бојанићи бб, Илићево, ул. Драгомира Остојића 166, Ердеч, ул. Милоша Ерчевића 13, Голочело, ул. Голочело бб

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 10.09.2021.

Илићево, стовариште „НИС“, Илићево, индустријска зона „НИКОМ“, Илићево, ул. Светозара Милетића 45, Пивара, ул. Хаџи Проданова 10, Грошница, ул. Октобарских жртава 198, Станово, ул. Милоша Терзића 16