Квалитет воде

Квалитет воде 21.03.-27.03.2022.

Квалитет воде за период 21.03.-27.03.2022. У протеклој недељи, од 21. марта 2022. године до 27. марта 2022. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).