Квалитет воде

Квалитет воде 19.09.-25.09.2022.

Квалитет воде за период 19.09.-25.09.2022. У протеклој недељи, од 19. септембра 2022. године до 25. септембра 2022. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).