Контакт ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац Здраво! Добродошли у Наше Предузеће Успех је волети себе, волети оно што радите и волети како то радите. Водоводни систем Гружа Водоводни систем "Гружа" Производња пијаће воде и снабдевање Града хемијски и бактериолошки исправном водом Прочитај Више Водоводни систем Грошница Водоводни систем "Грошница" Производња пијаће воде и снабдевање града Крагујевца водом још од 1938 Прочитај Више Водоводни систем Морава Водоводни систем "Морава" Снабдевање Баточине и града Крагујевца бунарском водом са реке Мораве Прочитај Више Канализација града Крагујевца Канализација града Крагујевца Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Крагујевца Прочитај Више Нови багери-2 Одржавање и изградња Одржавање и изградња водоводних и канализационих система и хидрограђевинских објеката Више информација Контролисање водомера Контролисање водомера Акредитована лабораторија за контролисање водомера обавља послове оверавања водомера како за интерне потребе тако и за трећа лица Више информација Лабораторије за испитивање воде Лабораторије за испитивање воде Компетентност наше хемијске и микробиолошке лабораторије потврђена је акредитацијом, од стране Акредитационог тела Србије Више информација
Иди на врх