Квалитет воде

Квалитет воде 01.01.-07.01.2024.

Квалитет воде за период 01.01.-07.01.2024. У протеклој недељи, од 01. јануара 2024. године до 07. јануара 2024. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).