Анкета

Анкета 2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У периоду од 25. новембра до 25 децембра 2022 године, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац спроводи изјашњење задовољства корисника услуга предузећа. Испитивање задовољства корисника је законска обавеза, али и начин да, на основу прикупљених података, унапредимо квалитет услуга, међусобну комуникацију и боље одговоримо на потребе корисника.…