Квалитет воде

Квалитет воде 01.02.2021.-07.02.2021.

Квалитет воде за период 03.08.-09.08.2020. У протеклој недељи, од 01. фебруара 2021. године до 07. фебруара 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).