Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 09.07.2021.

Бресница, ул. Горанска 8, Ердоглија, ул. Даничићева 50, Илићево, ул. Светозара Милетића, Аеродром, ул. Незнаног Јунака и Трифуна Петровића 22, Петровац, угао Млавска – Солинска …