Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 26.02.2021.

Бесница, ул. Кадињача 89, Белошевац, угао 9. Маја – Дравска, Ћава, ул. Д. Миловановића Деме 12, Бубањ, ул. Сервис 1, Белошевац, угао Шафарикова – С. Јањића, Баточина, ул. Краља Милана Обреновића 2.

Квалитет воде

Квалитет воде 15.02.2021.-21.02.2021.

Квалитет воде за период 15.02.-21.02.2021. У протеклој недељи, од 15. фебруара 2021. године до 21. фебруара 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 22.02.2021.

Илина Вода, ул. Бошка Бухе 22, Бресница, ул. Кадињача 89, Вашариште, ул. Приштинска 25, Петровац, ул. Цељска 2, Сајмиште, ул. Саве Ковачевић 60, Станово, угао М. Радосављевића – Нате Радуловић