Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 22.12.2020.

Белошевац, ул. Миливоја Банковића Сићка 1, Илићево, ул. Драгомира Остојића – ШКОЛА, Станово, ул. Милована Обрадовића 40, Бресница, угао Браће Пољаквића и Шумадијске, Пчелице, ул. Травничка 19.