Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 01.09.2020.

Хаваријска искључења на дан 01.09.2020. Шест топола, ул. Томе Вучића код моста ( од 08:00 до 11:00 часова ), цевовод Ø 250. Станово, ул. Скрадинска ( од 11:00 до 13:00 часова ), улична линија. Звезда, ул. Левачка 38 ( од 13:00 до 15:00 часова ), прикључак. Ердеч, ул. Владе Елеза Црног 8 ( од 15:00…