Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 08.07.2020.

Хаваријска искључења на дан 08.07.2020. Станово, ул. Марка Загорца 7 ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија. Пчелице, ул. Скрадинска 22 ( од 11:00 до 14:00 часова ), улична линија. Станово, ул. Космајска 4 ( од 08:00 до 10:00 часова ), улична линија. Багремар, ул. Илинденска 41 ( од 10:00 до 12:00 часова…