Радови - Палата правде

Извођење радова – Палата Правде

Извођење радова – Палата Правде Екипа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац изводи радове на изградњи водоводне линије, фекалне канализације и линије атмосферске канализације за Палату Правде. Укупна дужина водоводне, фекалне и кишне линије износи 2.955,30 m. Рок за завршетак радова је 07.07.2020. године, док ће се сливници и сл. изградити касније, у складу са динамиком…

covid-19

Сузбијање заразне болести COVID – 19

Републички Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на седници одржаној у понедељак 29. јуна дао је сагласност на Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији града Крагујевца због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19 коју је 27. јуна донео градоначелник Крагујевца. Кризни штаб дао је сагласност да на територији града…