Квалитет воде

Квалитет воде 13.09.-19.09.2021.

Квалитет воде за период 13.09.-19.09.2021. У протеклој недељи, од 13. септембра 2021. године до 19. септембра 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Квалитет воде

Квалитет воде 23.08.-29.08.2021.

Квалитет воде за период 23.08.-29.08.2021. У протеклој недељи, од 23. августа 2021. године до 29. августа 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Квалитет воде

Квалитет воде 16.08.-22.08.2021.

Квалитет воде за период 16.08.-22.08.2021. У протеклој недељи, од 16. августа 2021. године до 22. августа 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).