Квалитет воде

Квалитет воде 11.01.2021.-17.01.2021.

Квалитет воде за период 11.01.-17.01.2021. У протеклој недељи, од 01. јануара 2021. године до 17. јануара 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Најава искључења

Најава за искључење воде 14.01.2021.

У периоду од 07:00 до 15:00 часова без воде потрошачи у следећим улицама: Даничићева, Копаоничка, Сувоборска, Сутјеска, Словачких Побуњеника, Првослава Стојановића, Јована Петровића Ковача, Воје Радића и Лазе Маринковића.

Квалитет воде

Квалитет воде 04.01.2021.-10.01.2021.

Квалитет воде за период 04.01.-10.01.2021. У протеклој недељи, од 04. јануара 2021. године до 10. јануара 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).