Анкета 2022

Анкета 2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА У периоду од 25. новембра до 25 децембра 2022 године, ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац спроводи изјашњење задовољства корисника услуга предузећа. Испитивање задовољства корисника је законска обавеза, али и начин да, на основу прикупљених података, унапредимо квалитет услуга, међусобну комуникацију и боље одговоримо на потребе корисника.…

Квалитет воде

Квалитет воде 14.11.-20.11.2022.

Квалитет воде за период 14.11.-20.11.2022. У протеклој недељи, од 14. новембра до 20. новембра 2022. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).