Квалитет воде

Квалитет воде 05.07.-11.07.2021.

Квалитет воде за период 05.07.-11.07.2021. У протеклој недељи, од 05. јула 2021. године до 11. јула 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).