Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 23.04.2021.

Ердоглија, ул. Булевар Краљице Марије 21, поправка прикључка; Бојанић бб, поправка хидранта; Шумарице, ул. Поскурички пут 1, поправка затварача; Бресница, угао Гледићка – Мештровићева