Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 22.04.2021.

Багремар, ул. Јосифа Шнерсона 4а, улична линија; Брзан, Брзан водоводни погон „Морава“, поправка хидрантске мреже; Денино Брдо, угао Младеновачка – Млавска, замена вентила.