Хаваријска искључења

Хаваријска искључења на дан 27.04.2021.

Јабучар, ул. Београдска код ДЕС-а; Јабучар, ул. Београдска 42; Ћава, угао Милуна Грујовића – С. Јовановић; Бубањ, ул. Копитарева до потока; Баточина, ул. Милоша Обилића 1.

Квалитет воде

Квалитет воде 19.04.-25.04.2021.

Квалитет воде за период 19.04.-25.04.2021. У протеклој недељи, од 19. аprila 2021. године до 25. аprila 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 23.04.2021.

Ердоглија, ул. Булевар Краљице Марије 21, поправка прикључка; Бојанић бб, поправка хидранта; Шумарице, ул. Поскурички пут 1, поправка затварача; Бресница, угао Гледићка – Мештровићева