Квалитет воде

Квалитет воде 22.03.-28.03.2021.

Квалитет воде за период 22.03.-28.03.2021. У протеклој недељи, од 22. марта 2021. године до 28. марта 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 29.03.2021.

Вашариште, ул. Омладинских радних бригада 2, Центар, ул. Михајла Ивеше бб, Баточина, ул. Железничка 10, Багремар, ул. II Крајишке бригаде 36, Шумарице, угао Драгојла Дудића – Р. Вукајловића …