Квалитет воде

Редовно зимско испирање водоводних линија

Испирање преко хидраната је уобичајена метода и као таква доприноси одржању стабилног високог квалитета здравствено исправне воде за пиће. Испирање у зимском периоду…