Квалитет воде

Квалитет воде 28.12.2020.-03.01.2021.

Квалитет воде за период 28.12.2020-03.01.2021. У протеклој недељи, од 28. децембра 2020. године до 03. јануара 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).