Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 29.01.2021.

Бресница, ул. Радничка 18, Шумарице, ул. Банијских бригада 22, Баточина, ул. Карађорђева 25, Центар, ул. Моравска 4, Лепеница, угао Шумадијска – Браће Пољаковић, Бубањ, ул. Црвеног Крста 24 …

Квалитет воде

Квалитет воде 18.01.2021.-24.01.2021.

Квалитет воде за период 18.01.-24.01.2021. У протеклој недељи, од 18. јануара 2021. године до 24. јануара 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).