Квалитет воде

Квалитет воде 23.11.-29.11.2020.

Квалитет воде за период 23.11.-29.11.2020. У протеклој недељи, од 23. новембра 2020. године до 29. новембра 2020. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).