Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 26.11.2020.

ДНЕВНИ ПЛАН ИСКЉУЧЕЊА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА ЗБОГ ПОПРАВКЕ КВАРОВА: Баточина, ул. Карађорђева, улична линија. Милатовац, улична линија. Ердоглија, ул. Даничићева 122, Илићево ул. Бојаџића мала 23-25