Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 18.11.2020.

ДНЕВНИ ПЛАН ИСКЉУЧЕЊА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА ЗБОГ ПОПРАВКЕ КВАРОВА: ул. Вишњићева 24, ул. Драгослава Срејовића „ЧАР“, ул. Светолика Ранковића – на крају улице, Мајора Гавриловића 29, ул. Павла Грегорића 5.