Квалитет воде

Квалитет воде 19.10.-25.10.2020.

Квалитет воде за период 19.10.-25.10.2020. У протеклој недељи, од 19. октобра 2020. године до 25. октобра 2020. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).