Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 20.10.2020.

Белошевац ул 9 Маја бб од 08:00 до 12:00 часова поправка цевовода Ø 300 mm. Ердеч ул Др Десе Милосављевић бб од 12:00 до 16:00 часова поправка хидранта. Виногради ул Николе Савалијева 34 од 08:00 до 12:00 часова поправка прикључка.