Квалитет воде

Квалитет воде 07.09.-13.09.2020.

Квалитет воде за период 03.08.-09.08.2020. У протеклој недељи, од 03. августа 2020. године до 09. августа 2020. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 14.09.2020.

Хаваријска искључења на дан 14.09.2020. Стара Звезда, ул. Палилулска 21 ( од 05:00 до 11:00 часова ), улична линија. Аеродром, ул. Краљице Наталије 30 ( од 11:00 до 14:00 часова ), улична линија. Ердоглија, ул. Делиградска 3 ( од 14:00 до 17:00 часова ), улична линија. Бресница III, угао Ужичке Републике – С. Бобоћа (…