Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 26.08.2020.

Хаваријска искључења на дан 26.08.2020. Пивара, Сарајлијина 15 ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија. Белошевац, ул. Тихомира Вуксановића 30 ( од 11:00 до 15:00 часова ), улична линија. Ердеч, ул. Пештерска 3 ( од 15:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка. Центар, ул. Скерлићева 32 ( од 08:00 до 10:00 часова ),…