Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 14.08.2020.

Хаваријска искључења на дан 14.08.2020. Стари град, ул. Милована Гушића 82 ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључка. Аеродром, ул. Владимира Роловића код перионице ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка хидранта. Бадњевац, ул. Бадњевац бб( од 14:00 до 18:00 часова ), улична линија. Центар, ул. Краља Петра I 36/2( од 08:00…