Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 05.08.2020.

Хаваријска искључења на дан 05.08.2020. Станово, ул. Милоја Радосављевића 28 ( од 08:00 до 12:00 часова ), улична линија. Станово, ул. Милоја Радосављевића бб ( од 12:00 до 16:00 часова ), поправка прикључка. Мале пчелице, ул. Скрадинска 33 ( од 16:00 до 19:00 часова ), улична линија. Осојак, Осојак – према Никшићу ( од 08:00…