Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 04.08.2020.

Хаваријска искључења на дан 04.08.2020. Сушица, ул. VI Босанске ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључка. Станово, ул. Милоја Радосављевића 28 ( од 12:00 до 15:00 часова ), улична линија. Грошница, ул. Мине Караџића ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка прикључка. Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у…