Два нова багера

Два нова багера

ЈКП „Водовод и канализација“ од данас је богатији за два нова багера. Модел JCB 4CX багер има вишеструку намену. Багер JCB 4CX је комбинована машина на бази утоваривача и ровокопача. Мини багер-гусеничар-ровокопач намењен је за уске улице где не могу да приђу велике комбиноване радне машине. Обртна купола ову машину чини још ефикаснијом. Набавка нове…

Нова фекална црпна станица

Нова црпна станица

Нова фекална црпна станица Фекална црпна станица намењена је за зону „Феникс“ и „Дата центар“ чија је изградња у току. Црпна станица служи за препумпавање фекалне канализације и биће постављена у улици Саве Ковачевића. Канализациона линија која је већ завршена има дужину од 1200m и пречника је Ø300, остала је још уградња ново-набављене фекалне црпне…

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 27.07.2020.

Хаваријска искључења на дан 27.07.2020. Вашариште, ул. Краља Милана IV ( од 06:20 до 11:00 часова ), улична линија. Грошница, ул. Мине Караџић 54 ( од 11:00 до 13:00 часова ), улична линија. Станово, ул. Скрадинска 39 ( од 13:00 до 15:00 часова ), прикључак. Аеродром, ул. Авалска 78 ( од 07:00 до 11:00 часова…