Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 21.07.2020.

Хаваријска искључења на дан 21.07.2020. Петровац, угао Солинска – Млавска ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључка. Вучковица, ул. Вучковица бб ( од 11:00 до 14:00 часова ), улична линија. Белошевац, ул. 9. Маја 127 ( од 14:00 до 18:00 часова ), поправка шелне. Аеродром, ул. Милорада Драшковића 6 ( од 08:00 до…