Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 24.06.2020.

Хаваријска искључења на дан 24.06.2020. Станово, ул. Краља Милутина 87 ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључака. Станово, ул. Космајског одреда 4а ( од 11:00 до 13:00 часова ), поправка прикључака. Станово, ул. Марка Загорца ( од 08:00 до 19:00 часова ), наставак радова. Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација…