Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 22.06.2020.

Хаваријска искључења на дан 22.06.2020. Станово, ул. Краља Милутина 87 ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија. Станово, ул. Видовданска 10 ( од 12:00 до 15:00 часова ), поправка прикључака. Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.