Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 19.06.2020.

Хаваријска искључења на дан 19.06.2020. Ждраљица, ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључака. Бресница, ул. Драгише Михајловића 1 ( од 11:00 до 13:00 часова ), поправка прикључака. Аеродром, Душана Јовановића 5 ( од 13:00 до 16:00 часова ), поправка прикључака. Мале пчелице, ул. Подгоричка 37 ( од 16:00 до 19:00 часова ), поправка…