Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 28.09.2021.

Аеродром, ул. Браће Рибникар 6, Центар, угао Дечанске и Црвеног Крста, Центар, ул. Војводе Мишића 11, Бресница, ул. Виктора Бубња 38, Пивара, ул. Браће Пољаковић 24, Пивара, ул. I Српског Устанка 10

Квалитет воде

Квалитет воде 20.09.-26.09.2021.

Квалитет воде за период 20.09.-26.09.2021. У протеклој недељи, од 20. септембра 2021. године до 26. септембра 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).