Квалитет воде

Квалитет воде 08.02.2021.-14.02.2021.

Квалитет воде за период 08.02.-14.02.2021. У протеклој недељи, од 08. фебруара 2021. године до 14. фебруара 2021. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).