Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 23.10.2020.

Бресница, ул. Јоакима Вујића 5 од 08:00 до 11:00 часова, прикљичак. Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.