Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 13.08.2020.

Хаваријска искључења на дан 13.08.2020. Денино Брдо, угао Добропољска – Косте Војиновић ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључка. Шумарице, ул. Омладинске Чете 6 ( од 11:00 до 14:00 часова ), замена хидранта. Мале Пчелице, ул. Скрадинска 27( од 14:00 до 18:00 часова ), улична линија. Напомена: План искључења је подлежан променама услед…