Квалитет воде

Квалитет воде 27.07.-02.08.2020.

Квалитет воде за период 27.07.-02.08.2020. У протеклој недељи, од 27. јула 2020. године до 02. августа 2020. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 03.08.2020.

Хаваријска искључења на дан 03.08.2020. Цветојевац, Цветојевац код моста на Ауто путу ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија. Осојак, Осојак код Ћирине продавнице ( од 11:00 до 14:00 часова ), улична линија. Сушица, ул. Саве Димитријевића ( од 14:00 до 17:00 часова ), поправка хидранта. Ердоглија, ул. Даничићева 118 ( од 08:00…