Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 17.06.2020.

Хаваријска искључења на дан 17.06.2020. Центар, ул. Саве Ковачевића МАКСИ ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључака. Ждраљица, ул. Ивана Косанчића бр.13 ( од 11:00 до 13:00 часова ), поправка прикључака. Спомен парк, ул. Милоја Радосављевића бр.59 ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључака. Напомена: План искључења је подлежан променама услед…