Квалитет воде

Квалитет воде 21.12.-27.12.2020.

Квалитет воде за период 21.12.-27.12.2020. У протеклој недељи, од 21. децембра 2020. године до 27. децембра 2020. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).

Хаваријска искључења

Хаваријска искључења 22.12.2020.

Белошевац, ул. Миливоја Банковића Сићка 1, Илићево, ул. Драгомира Остојића – ШКОЛА, Станово, ул. Милована Обрадовића 40, Бресница, угао Браће Пољаквића и Шумадијске, Пчелице, ул. Травничка 19.

Квалитет воде

Квалитет воде 14.12.-20.12.2020.

Квалитет воде за период 14.12.-20.12.2020. У протеклој недељи, од 14. децембра 2020. године до 20. децембра 2020. године, вода коју је произвео и дистрибуирао ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац, одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99; “Сл.гласник РС” бр. 28/19).